Bart Taveirne

Mijn bewezen methodiek

Reverse thinking

Het concept “reverse thinking” of "omgekeerd evenredig denken" houdt in dat naarmate de ene factor toeneemt, de andere afneemt.

Het houdt in dat je je mind constant aanstuurt. Loodst naar creatieve oplossingen in plaats van doemdenken of negatief denken.

Bijvoorbeeld -> mijn huis is afgebrand maar gelukkig ben ik niet in de 3e graad verbrand. Je laat geen openingen meer voor negativiteit en leert situaties accepteren zoals ze zijn.

Dit idee wordt ook in zaken doen toegepast. Om creatieve oplossingen te vinden en conventionele denkpatronen te doorbreken.

 

Hoewel het (nog) geen gangbare term is, zien wij dit concept van tegen-intuïtief denken of het omkeren van conventionele denkpatronen terugkeren bij succesvolle ondernemers.

Wat hebben bijvoorbeeld Elon Musk, Richard Branson, Seth Godin en Mark Cuban gemeen?

 

Elon Musk staat bekend voor zijn vermogen om conventionele denkwijzen uit te dagen en out-of-the-box oplossingen te bedenken. Hij heeft het over “first principles” thinking, waarbij je problemen terugbrengt tot hun meest fundamentele principes en opnieuw begint.

Richard Branson: De oprichter van de Virgin Group benadrukt dat het belangrijk is om conventionele wijsheid in twijfel te trekken en open te staan voor onorthodoxe ideeën bij het runnen van een bedrijf.


Seth Godin
, een marketingauteur en ondernemer. Hij pleit voor het doorbreken van conventionele marketingpraktijken en het omgekeerd denken over hoe je een doelgroep bereikt.

Mark Cuban, de eigenaar van de Dallas Mavericks en een investeerder in de tv-show “Shark Tank,” staat bekend voor zijn onconventionele zakelijke benaderingen en het uitdagen van gangbare zakelijke overtuigingen.

Wij integreren deze innovatieve en tegen intuïtieve benaderingen ook om onze missie ‘voldoening en gelijkheid’ vorm te geven. Wij werken ook op die manier en helpen je om een optimaal een nieuw leven te manifesteren. En het nieuwe verhaal van je leven neer te zetten in het nu-moment.

De mind leert per herhaling

Omgekeerd evenredig denken staat rechtstreeks in verband met de manier waarop onze mind werkt en draagt dus op verschillende manier bij tot voldoening en doorbraak.

Wanneer we onze mind fulltime anders conditioneren en zo onze energie hoog houden, ga je doorbraak manifesteren.

Omgekeerd evenredig denken kan je leren inzetten als manier om de uitkomsten te manifesteren die je wil:

 

  1. Voor persoonlijke ontwikkeling: Je kan omgekeerd evenredig denken gebruiken om persoonlijke doelen te bereiken. Shiften van “ik kan dat niet” naar “ik heb het al”. Je identificeert eerst de mogelijke obstakels en dan integreer je deze methode om de obstakels te overwinnen. Je leert je patroon herkennen, de negatieve mindset “ik kan dit niet”. Je zet het onmiddellijk om in “Yes i can do it”. Je zegt vanaf nu “Yes” tegen alles.
  2. In het ondernemerschap: als ondernemer kun je deze methode gebruiken om zakelijke doelen te bereiken. Eerst identificeer je de bedreigingen voor je bedrijf en daarna integreer je de methodiek om de bedreigingen te vermijden of te overwinnen. Eerst herken je welke obstakels er zijn in je bedrijf. Daarna roep je een goed gevoel op. En in dit goed gevoel creeer je een nieuw verhaal. Waar alle obstakels weg zijn, waar je het perfect personeel hebt, de omzet ideaal is en toeneemt, … etc …
  3. Bij projectmanagement: bij het beheren van projecten kun je omgekeerd evenredig denken toepassen om mogelijke risico’s en hindernissen te identificeren. Zo ontwikkel je een robuust projectplan.
  4. Bij carrièreplanning en om loopbaandoelen te bereiken. Idem. De mogelijke obstakels voor je carrière benoemen, het omgekeerd denken toepassen en dan zien hoe je de obstakels daarmee kan omzeilen of aanpakken. En zien, voelen en weten dat er effectief geen obstakels meer zijn.
  5. Bij financiële planning kan je eerst nadenken over potentiële financiële tegenvallers. Dan het omgekeerd denken toepassen en zo vind je manieren om je financiën op peil te houden.
  6. In relaties: In persoonlijke relaties kun je omgekeerd evenredig denken om mogelijke conflicten of communicatieproblemen te vermijden en manieren te vinden om ze op te lossen. Zo Leer je niet kijken naar de beperking van de persoon. Maar kijk je naar zijn of haar menselijke kwaliteiten. Zo stuur je een andere energie uit naar die relatie, en blokkeer je hem/haar/hen niet meer. Zo transformeren relaties.
  7. In creatief werk: kunstenaars en creatievelingen kunnen deze methode gebruiken om creatieve projecten te lanceren en te beheren. Denk na over wat jouw creativiteit belemmert en hoe je ze kunt overwinnen. En kijk enkel naar je succes als kunstenaar.
  8. Voor jouw gezondheid, verjonging en welzijn: wie kiest voor een gezonde levensstijl kan ook best starten met omgekeerd evenredig denken. Je vertrekt van een gezond, jong, vitaal lichaam in je mindscape. Het resultaat vergroot naarmate het beeld in je mind gevestigd staat. Je ziet je lichaam als gezond, slank, krachtig. Ook al is dit niet zo op dit moment. Want anders creëer je een conflict. Omdat je je lichaam telkens energetisch blokkeert. Alles wat je denkt wordt gemanifesteerd.
  9. In educatie: studenten kunnen geholpen worden door deze methode om ook hun academische- en leerdoelen stevig neer te zetten in hun denkkader. Daarna gaan ze pas de studiestrategieën toepassen en afstemmen op hun mindset. Want alles wat in je mind omgaat heb jezelf gecreëerd. Angsten, twijfels…zo krijg je constant uitdagingen
  10. Bij doelstellingen en dromen: Om levensdoelen en dromen te realiseren, pas je ook omgekeerd evenredig denken toe. Je identificeert te rotsblokken en bepaalt de stappen die je moet zetten om ze te overwinnen. Je ziet jezelf als een overwinnaar. Je voelt diepe dankbaarheid hoe alles in het nu moment hebt gemanifesteerd. Omdat de mind het verleden en de toekomst niet begrijpt. En enkel ik het nu moment leeft. Als je je happy voelt in het nu moment en kan je een droom leven manifesteren.


De kracht van omgekeerd evenredig denken ligt in het vermogen om visie en gevoel op elkaar af te stemmen in het NU-Moment. En door proactief te zijn en je voor te bereiden op uitdagingen voordat ze zich voordoen.
Het helpt je om obstakels te omzeilen, risico’s te verminderen en je kansen op succes te vergroten. Het is een waardevolle methode voor persoonlijke groei, professioneel succes en het bereiken van doelen in verschillende aspecten van het leven.

Het helpt je om een leven te manifesteren zoals jij het wil.

Reverse thinking.